Sadržaj časopisa broj 1, januar 2022

Sadržaj časopisa broj 1, januar 2022:

*Tema broja
Milica ZLATKOVIĆ
– Zaštita prava na poštovanje privatnog i porodičnog života i praksa pred Evropskim sudom za ljudska prava             

*Ogledi
Prof. dr Zoran IVOŠEVIĆ
– Akt promene Ustavnih odredaba o pravosuđu

Branko STANIĆ
– Postupak za rešavanje spornog pravnog pitanja 

Zoran ROGIĆ
– Zahtev za otklanjanje nepravilnosti

*Nedoumice
Dr Marko MILOVIĆ
– Polaganje zakletve veštaka – prevaziđena i nepotrebna odredba

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Sadmir KAROVIĆ
Suad ORLIĆ
– Pretres stana, prostorija, osoba i stvari kao radnja dokazivanja u krivičnom postupku BiH: teorijsko-praktični aspekt (I deo)

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 1
Godina: 2022
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.