Sadržaj časopisa broj 5-6, maj-jun 2022

Sadržaj časopisa broj 5-6, maj-jun 2022:

*Tema broja
Mladen NIKOLIĆ
Prof. dr Nebojša ŠARKIĆ
– Da li su potrebne izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju?

*Ogledi
Persida JOVANOVIĆ
Fleksibilni oblici rada

Dr Marko MILOVIĆ
Oblici saučesništva i učešća u izvršenju seksualnih delikata sa decom

*Nedoumice
Dragan U. KALABA
Lice neosnovano lišeno slobode – član 584. ZKP i naknada štete u sudskoj praksi (II deo)

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr Sadmir KAROVIĆ
Prof. dr Marina M. SIMOVIĆ
Pravna priroda, kvalitet i efekti optužnice u krivičnom postupku Bosne i Hercegovine – (ne)efikasnost krivičnog gonjenja

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 05, 06
Godina: 2022
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.