Sadržaj časopisa broj 9, septembar 2016

Sadržaj časopisa broj 9, septembar 2016:

*Tema broja
Prof. dr Milan MILOŠEVIĆ
– Predstojeća novela krivičnog zakonodavstva i dela terorističkog kriminaliteta 

*Ogledi
Olga VUČKOVIĆ KIĆANOVIĆ
– Deset najčešćih problema u primeni Zakona o radu
Vesna BILBIJA
– Fleksibilno uređivanje nezakonitog otkaza ugovora o radu

Borivoje ŽIVKOVIĆ
– Parnični postupak za utvrđivanje nedozvoljenosti izvršenja

*Nedoumice
Dr Dragan OBRADOVIĆ
– Da li su vlasnici oružja u Srbiji kosmonauti?

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Mišljenja ministarstva

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Akademik prof. dr Miodrag N. SIMOVIĆ, prof. dr Dragan JOVAŠEVIĆ, prof. dr Vladimir M. SIMOVIĆ
– Nova zakonska rješenja u Federaciji BiH – osvrt na novelu Krivičnog zakona iz juna 2016. godine

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 9
Godina: 2016
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.