Sadržaj časopisa broj 9-10, septembar-oktobar 2023

Sadržaj časopisa broj 9-10, septembar-oktobar  2023:

*Tema broja

Prof. dr Milan MILOŠEVIĆ
Novele zakona u oblasti suzbijanja organizovanog kriminala i terorizma, korupcije, ratnih zločina i visokotehnološkog kriminala

*Ogledi
Borivoje ŽIVKOVIĆ

Koeficijenat osnovne plate u javnim službama i minimalna zarada

Mr Sretko JANKOVIĆ
Stavovi domaćih sudova o zakonitosti dokaza pribavljenih posebnim dokaznim radnjama

*Nedoumice
Milojica CVIJOVIĆ
Dobrovoljno penzijsko osiguranje i pravo na naknadu štete zbog nezakonitog prestanka rada

*Sudska praksa

– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi

Prof. dr Sadmir KAROVIĆ
Prof. dr Marina SIMOVIĆ
Reforma krivičnog procesnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini – očekivanja, stvarnost i perspektive (I deo)

*Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

 

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 9-10
Godina: 2023
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.