Sadržaj časopisa broj 4, april 2016

Sadržaj časopisa broj 4, april 2016:

*Tema broja
Dr Gordana STANKOVIĆ
– Oficijelno pokretanje izvršnog postupka

*Ogledi
Prof. dr Milan MILOŠEVIĆ
– Sadržaji i karakteristike novog Zakona o policiji Republike Srbije
Dr Dragiša B. SLIJEPČEVIĆ
– Stečaj povezanih privrednih društava

*Nedoumice
Dragan U. KALABA
– Presuđena stvar u krivičnom postupku

*Nove pravosudne profesije

Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
– Pitanja i odgovori

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Mišljenja ministarstva

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr Mile DMIČIĆ
– O koncesijama u Bosni i Hercegovini, posebno u pravu Republike Srpske (I deo)

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 4
Godina: 2016
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.