Category Archives for "07-08"

Odgovornost za štetu od opasne stvari i opasne delatnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost za štetu od opasne stvari i opasne delatnosti

Za štetu od opasne stvari odgovara njen imalac, a za štetu od opasne delatnosti odgovara lice koje se njome bavi, a imalac, odnosno držalac opasne stvari može se osloboditi odgovornosti za štetu od opasne stvari ako dokaže da šteta potiče od uzroka koji se nalazio van stvari, a čije se dejstvo nije moglo predvideti, izbeći, niti otkloniti.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka – laka telesna povreda

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka – laka telesna povreda

Kada ordinirajući lekar na prijemu nije konstatovao povrede na levom obrazu kod maloletne D, što proističe iz medicinske dokumentacije iz Opšte bolnice Valjevo – Odeljenje za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja, što je potvrdio i veštak u nalazu prilikom saslušanja, a što i sam sud konstatuje, zaključak prvostepenog suda da su navedene povrede nastale kritičnom prilikom ujedom od strane sada punoletne N. za sada se ne može prihvatiti.

Fotokopija isprave kao dokaz u postupku

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Fotokopija isprave kao dokaz u postupku

U situaciji kada nije moguće pribaviti ispravu u originalu, nije isključena mogućnost upotrebe fotokopije isprave, pri čemu je pitanje da li fotokopija isprave predstavlja nezakonit dokaz faktičko pitanje u svakom konkretnom slučaju, zavisi i od toga da li postoji sumnja u njenu verodostojnost, a samim tim da li je takva isprava podobna da služi kao dokaz neke činjenice koja ima značaj za pravne odnose.

Prekršaj iz Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima

PREKRŠAJNO PRAVO
Prekršaj iz Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima

Vozač koji je upravljao skupom vozila, a da u digitalni tahograf na početku radnog vremena istog dana nije uneo standardnu slovnu oznaku države u kojoj se vozilo nalazilo u tom trenutku, čini prekršaj iz člana 16. stav 14. Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima.

Pravo preče kupovine poljoprivrednog zemljišta

 

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo preče kupovine poljoprivrednog zemljišta

Prvenstvo u pravu preče kupovine ima vlasnik susednog poljoprivrednog zemljišta koje se pretežnim delom graniči sa zemljištem prodavca.

1 2 3 113