Sadržaj časopisa broj 2, februar 2017

Sadržaj časopisa broj 2, februar 2017:

*Tema broja
Prof. dr Zoran IVOŠEVIĆ
– Valutna obaveza u ekstremno promenjenim okolnostima

*Ogledi
Ljubodrag PLJAKIĆ
– Upravno postupanje u novom Zakonu o opštem upravnom postupku

Gordana VIĆENTIJEVIĆ
– Pravo na penziju – uslovi za ostvarivanje prava i mogućnost radnog angažovanja penzionera

*Nedoumice
Dragan KALABA
– Krivično delo falsifikovanje isprave iz člana 355. KZ u sudskoj praksi

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Mišljenja ministarstva

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr sc Osman JAŠAREVIĆ
– Krivičnoprocesni aspekti nalaza i mišljenja vještaka i njegove specifičnosti (II deo)

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 2
Godina: 2017
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.