Sadržaj časopisa broj 12, decembar 2022

Sadržaj časopisa broj 12, decembar 2022:

*Tema broja

Dr Marko TRAJKOVIĆ
Vladavina prava – stvarnost i izazovi

*Ogledi
Mr Nikola KITAROVIĆ
Ćutanje uprave
Prof. dr Milena TRGOVČEVIĆ PROKIĆ
Sličnosti i razlike postupaka lišenja poslovne sposobnosti i produženja roditeljskog prava

Marko JOVANOVIĆ
Evolucija i involucija rukopisa

*Nedoumice
Nenad ĐORĐEVIĆ
Upravna ili sudska stvar?

NOVE PRAVOSUDNE PROFESIJE

Put kroz ostavinski postupak kod javnog beležnika

*Sudska praksa

– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi

Prof. dr Vladimir M. SIMOVIĆ
Prof. dr Marina M. SIMOVIĆ
Krivična djela terorizma u novom krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske i evropski standardi

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

 

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 12
Godina: 2022
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.