Sadržaj časopisa broj 11, novembar 2015

Sadržaj časopisa broj 11, novembar 2015:

*Tema broja
Prof. dr Momčilo GRUBAČ
– Sporazum o priznanju u krivičnom i prekršajnom postupku

*Ogledi
Dr Dragiša B. SLIJEPČEVIĆ
– Ustavnosudska zaštita po ustavnoj žalbi u Republici Srbiji
Ljubodrag PLJAKIĆ
– Diskreciona ovlašćenja Narodne banke Srbije u poslovima osiguranja

*Nedoumice
Dragan U. KALABA
– Krivično delo neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila iz člana 213. KZ u sudskoj praksi

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Mišljenja ministarstva

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr Milan BLAGOJEVIĆ
– Troškovi parničnog postupka i zakonska zatezna kamata

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 11
Godina: 2015
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.