Tag Archives for " menjanje opisa dela iz optužnice "

Ovlašćenje suda da menja opis dela iz optužnice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Ovlašćenje suda da menja opis dela iz optužnice

Sud je ovlašćen da menja opis dela iz optužnice, a da ne prekorači optužbu ukoliko takav opis ostaje u granicama činjeničnog osnova iz optužnice, tj. u granicama onih činjenica i okolnosti na kojima se optužba zasniva, a iz kojih proizlaze zakonska obeležja određenog krivičnog dela.