Tag Archives for " menjanje opisa dela iz optužnice "

Potvrđivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO

PROCESNO PRAVO

Potvrđivanje optužnice

Prilikom donošenja odluke vanpretresnog veća o potvrđivanju optužnice ista se mora ograničiti na jasne i argumentovane razloge o odlučnim činjenicama i moraju se navesti konkretni dokazi za svaki od bitnih elemenata krivičnog dela, bez ocene njihove verodostojnosti i bez ocene kontradiktornih dokaza, na osnovu kojih je sud zaključio postojanje opravdane sumnje da je okrivljeni izvršio krivično delo koje mu se stavlja na teret.

Odbijanje optužnog predloga

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Odbijanje optužnog predloga

Kada u optužnom predlogu nije navedeno da je optuženi kritičnom prilikom postupao u nameri da oduzimanjem tuđih pokretnih stvari sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, što predstavlja neophodan element krivičnog dela teška krađa u pokušaju koje je okrivljenom stavljeno na teret, činjenični opis radnje izvršenja krivičnog dela ne sadrži zakonsko obeležje krivičnog dela, pravilna je odluka prvostepenog suda koji je odbio optužni predlog.

Potvrđivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Potvrđivanje optužnice

Prostim nabrajanjem dokaza na osnovu kojih je doneo odluku, prvostepeni sud je propustio da iznese razloge o odlučnim činjenicama i da u odnosu na svaki od bitnih elemenata krivičnog dela koje je okrivljenom stavljeno na teret navede konkretne dokaze, bez ocene njihove verodostojnosti i bez ocene kontradiktornih dokaza, na osnovu kojih je zaključio da postoji opravdana sumnja da je okrivljeni izvršio krivično delo, pa je u takvoj situaciji nužno ukidanje pobijanog rešenja.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Optužba nije prekoračena ukoliko se prilikom izmene nekih činjenica iz opisa dela prvostepeni sud kreće u granicama činjenica i okolnosti sadržanih u optužbi.

Pretpostavka svesti o protivpravnosti i uračunljivosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Pretpostavka svesti o protivpravnosti i uračunljivosti

Svest o protivpravnosti, kao i uračunljivost kao samostalni elementi krivice se pretpostavljaju, pa se njihovo postojanje ne mora utvrđivati u svakom konkretnom slučaju.