Sadržaj časopisa broj 6, jun 2017

Sadržaj časopisa broj 6, jun 2017:

*Tema broja
Prof. dr Zoran IVOŠEVIĆ
– Unapređivanje ustavnih odredaba o pravosuđu i vladavini prava

*Ogledi
Olga VUČKOVIĆ KIĆANOVIĆ
– Kako prepoznati i procesuirati mobing?

Mr Vesna BILBIJA
– Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji

*Nedoumice
Julijana NEDELJKOVIĆ
– Seča zdravih stabala u urbanim sredinama

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Mišljenja ministarstva

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Dr Milomir ČODO, mr Goran PISIĆ
– Pravni okvir ugrožavanja sigurnosti nosilaca pravosudnih funkcija u Brčko distriktu BiH

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 6
Godina: 2017
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.