Tag Archives for " naknada štete po osnovu kasko osiguranja "

Naknada štete nastale upotrebom motornog vozila

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Zastarevanje potraživanja koje pripada osiguravaču prema trećem licu odgovornom za nastupanje osiguranog slučaja

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarevanje potraživanja koje pripada osiguravaču prema trećem licu odgovornom za nastupanje osiguranog slučaja

Zastarevanje potraživanja koje pripada osiguravaču prema trećem licu odgovornom za nastupanje osiguranog slučaja, počinje teći kad i zastarevanje potraživanja osiguranika prema tom licu i navršava se u istom roku.

Naknada štete po osnovu kasko osiguranja

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete po osnovu kasko osiguranja

Tužilac kao vlasnik vozila ima pravo naknade materijalne štete od tuženika a po osnovu kasko osiguranja i kada mu je vozilo oštećeno na parkingu, bez obzira što slučaj nije prijavio policiji.