Tag Archives for " mana šahta na trotoaru "

Naknada nematerijalne štete zbog mane šahta na trotoaru

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog mane šahta na trotoaru

Kada je tužilja hodajući trotoarom stala na nepričvršćeni poklopac od šahta, pala i zadobila teške telesne povrede, za isplatu naknade nematerijalne štete je odgovorna opština, s obzirom da je u međuvremenu prestala da radi Direkcija za puteve, a osim toga nema i njenog doprinosa nastanku štete.