Sadržaj časopisa broj 10, oktobar 2019

Sadržaj časopisa broj 10, oktobar 2019:

*Tema broja
Prof. dr Milan MILOŠEVIĆ
– Izmene i dopune materijalnog, procesnog i izvršnog krivičnog zakonodavstva Srbije iz 2019. godine

*Ogledi
Dr Dragiša B. SLIJEPČEVIĆ
– Pravo na ugovornu kaznu zbog neispunjenja nakon raskida ugovora

Prim. dr Gavrilo ŠĆEPANOVIĆ
– Veštačenje duševnih bolova zbog naruženosti tela

*Nedoumice
Saša KULIĆ
– Neki slučajevi izjavljivanja žalbe po Zakonu o opštem upravnom postupku

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr Osman N. JAŠAREVIĆ
Prof. dr Marina M. SIMOVIĆ
– Usaglašavanje zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa pravom Evropske unije

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 10
Godina: 2019
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.