Sadržaj časopisa broj 12, decembar 2019

Sadržaj časopisa broj 12, decembar 2019:

*Tema broja
Dr Marko TRAJKOVIĆ
– Primena vrednosti tokom primene prava

*Ogledi
Prof. dr Milan MILOŠEVIĆ
– Podmićivanje u privrednoj delatnosti i srodna krivična dela

Mr Vesna ČOGURIĆ
– Primena načela zakonitosti i predvidivosti u upravnom postupku

*Nedoumice
Biserka ŽIVANOVIĆ
– Problemi u primeni propisa o rešavanju radnih sporova pred sudovima opšte nadležnosti

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
MA Damir BILIĆ
– Krijumčarenje i zloupotreba opojnih droga u BiH

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 12
Godina: 2019
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.