Sadržaj časopisa broj 3, mart 2019

Sadržaj časopisa broj 3, mart 2019:

*Tema broja
Dr Vesna BILBIJA
– Reforma državne uprave putem stručnog usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika

*Ogledi
Mr Sretko JANKOVIĆ
– Odmeravanje kazne za sticaj krivičnih dela
Primarijus dr Gavrilo ŠĆEPANOVIĆ
– Trzajne povrede vrata – veštačenje u krivičnom i parničnom postupku

*Nedoumice
Dragan U. KALABA
– Krivično delo sprečavanje i ometanje dokazivanja iz člana 336. KZ

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Doc. dr sc. Sadmir KAROVIĆ
– Krivičnoprocesna uloga i položaj tužioca u istrazi u Bosni i Hercegovini (II deo)

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 3
Godina: 2019
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.