Sadržaj časopisa broj 5, maj 2015

Sadržaj časopisa broj 5, maj 2015:

*Tema broja
Snežana ANDREJEVIĆ
– Sudska zaštita uzbunjivača

*Ogledi
Milan STANIĆ
– Odgovornost države zbog nemogućnosti namirenja potraživanja usled restrukturiranja dužnika

Velisav MARKOVIĆ
– Utvrđivanje poreza na imovinu – postupanje jedinica lokalne samouprave

*Nedoumice
Maja GLUŠČEVIĆ
– Zastarelost naknade potraživanja Parking servisa

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Mišljenja ministarstva

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr Milena SIMOVIĆ
– Povreda prava na slobodu okupljanja: prva odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine (II deo)

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj:5
Godina: 2015
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.