Tag Archives for " izvršenje krivičnog dela kojim je prouzrokovana i šteta "

Imovinskopravni zahtev

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

Imovinskopravni zahtev

Ako je okrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela povreda prava po osnovu rada i prava iz socijalnog osiguranja, postoji obaveza okrivljenog da oštećenom na ime imovinskopravnog zahteva isplati iznos od … dinara po osnovu neplaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi

KRVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi

Za postojanje osnovnog oblika krivičnog dela nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi nije uslov da je okrivljeni pravnosnažno osuđen i za krivično delo ugrožavanje javnog saobraćaja, već je dovoljno da je okrivljeni prethodno prevoznim sredstvom kojim je upravljao naneo, odnosno prouzrokovao povredu oštećenog koga je zatim ostavio bez pomoći.

Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane izvršenjem krivičnog dela

USTAVNO PRAVO

Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane izvršenjem krivičnog dela

Rok zastarelosti potraživanja naknade štete, u slučaju postojanja pravnosnažne presude kojom je okrivljeni oglašen krivim za izvršenje krivičnog dela kojim je prouzrokovana i šteta, izjednačava se sa tzv. apsolutnim rokom zastarelosti krivičnog gonjenja za to krivično delo.

Imovinskopravni zahtev

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Imovinskopravni zahtev

Kada je u krivičnom postupku pouzdano utvrđena visina štete koja je pričinjena izvršenjem krivičnog dela pojedinim oštećenima koji su u toku krivičnog postupka istakli imovinskopravni zahtev, u tom slučaju sud će isti dosuditi u celosti.