Tag Archives for " zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom "

Zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom

PREKRŠAJNO PRAVO

Zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom

Okolnost da je okrivljenom oduzeta vozačka dozvola, a da je nakon toga upravljao vozilom u javnom saobraćaju i na taj način učinio prekršaj, isključuje mogućnost da je istom prilikom izvršio i prekršaj vezan za nepoštovanje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom.

Izricanje kaznenih poena i zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom

PREKRŠAJNO PRAVO

Izricanje kaznenih poena i zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom

Za učinjeni prekršaj iz člana 334. stav 1. tačka 4. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, kazneni poeni i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom ”B” kategorije, ne mogu se izreći.