Tag Archives for " obaveza osiguranika "

Naknada štete nastale upotrebom motornog vozila

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Zastarevanje potraživanja koje pripada osiguravaču prema trećem licu odgovornom za nastupanje osiguranog slučaja

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarevanje potraživanja koje pripada osiguravaču prema trećem licu odgovornom za nastupanje osiguranog slučaja

Zastarevanje potraživanja koje pripada osiguravaču prema trećem licu odgovornom za nastupanje osiguranog slučaja, počinje teći kad i zastarevanje potraživanja osiguranika prema tom licu i navršava se u istom roku.

Obaveza osiguranika da preduzima mere radi sprečavanja nastupanja osiguranog slučaja

OBLIGACIONO PRAVO

Obaveza osiguranika da preduzima mere radi sprečavanja nastupanja osiguranog slučaja

Osiguranik je dužan da preduzima ne samo ugovorene mere, već i preventivne mere radi sprečavanja nastupanja osiguranog slučaja.