Tag Archives for " obaveza osiguranika "

Obaveza osiguranika da preduzima mere radi sprečavanja nastupanja osiguranog slučaja

OBLIGACIONO PRAVO

Obaveza osiguranika da preduzima mere radi sprečavanja nastupanja osiguranog slučaja

Osiguranik je dužan da preduzima ne samo ugovorene mere, već i preventivne mere radi sprečavanja nastupanja osiguranog slučaja.