Tag Archives for " prekoračenje optužbe "

Prekoračenje optužbe

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Prekoračenje optužbe

Ne smatra se optužba prekoračenom kad sud u presudi navede precizniji datum izvršenja krivičnog dela, jer se u konkretnom slučaju radi o okolnosti koja služi za tačnije, odnosno preciznije određivanje krivičnog dela, a ne o okolnosti koja predstavlja obeležje tog krivičnog dela.

Zahtev za zaštitu zakonitosti zbog prekoračenja optužbe

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zahtev za zaštitu zakonitosti zbog prekoračenja optužbe

Kada je drugostepeni sud u izreku presude uneo radnju izvršenja krivičnog dela pronevera koja okrivljenom u podnetoj optužnici nije stavljena na teret, učinio je povredu objektivnog identiteta između optužbe i presude i prekoračio optužbu.