Sadržaj časopisa broj 5-6, maj-jun 2021

Sadržaj časopisa broj 5-6, maj-jun 2021:

*Tema broja
Doc. dr Zoran VAVAN
– Analiza stanja izvršnog zakonodavstva u građanskim stvarima

*Ogledi
Dragan U. KALABA
– Umišljaj kao oblik vinosti

Ranko JAKOVLJEVIĆ
– Pravo preče kupovine nepokretnosti

*Nedoumice
Prof. dr Zoran IVOŠEVIĆ
– Značenje zaposlenosti i evidencije tog stanja

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr Adnan Pirić
Mr sc. Adnan Tulić
– Teorijsko-praktična analiza svojstva subjekta krivičnog djelazloupotrebe položaja ili ovlaštenja, prema krivičnom zakonodavstvu Federacije Bosne i Hercegovine

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 5 i/ili 6
Godina: 2021
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.