Sadržaj časopisa broj 11, novembar 2017

Sadržaj časopisa broj 11, novembar 2017:

*Tema broja
Radojka MARINKOVIĆ
– Pravni akti organa državne uprave

*Ogledi
Olga VUČKOVIĆ-KIĆANOVIĆ
– Razlika između mobinga i konflikta
Prof. dr Velisav MARKOVIĆ
– Sporazumni prestanak radnog odnosa u sudskoj praksi

*Nedoumice
Prof. dr Nebojša ŠARKIĆ
– Primena načela formalnog legaliteta na rad javnih izvršitelja

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Mišljenja ministarstva

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Antonije ŽIVKOVIĆ
– Da li je ugled i čast u Bosni i Hercegovini neophodno zaštititi krivičnim zakonodavstvom? (I deo)

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 11
Godina: 2017
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.