Tag Archives for " neosigurano vozilo "

Naknada štete nastale upotrebom motornog vozila

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Odgovornost za prouzrokovanu štetu radnjom koja nije prekršaj

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost za prouzrokovanu štetu radnjom koja nije prekršaj

Činjenica da je neko lice pravnosnažnom prekršajnom presudom oslobođeno krivice da je prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu ne predstavlja samo po sebi osnov za potraživanje naknade štete od drugog učesnika u saobraćajnoj nezgodi, a ne predstavlja ni smetnju da sud u parničnom postupku utvrđuje građanskopravnu odgovornost za prouzrokovanu štetu.

Zastarevanje potraživanja koje pripada osiguravaču prema trećem licu odgovornom za nastupanje osiguranog slučaja

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarevanje potraživanja koje pripada osiguravaču prema trećem licu odgovornom za nastupanje osiguranog slučaja

Zastarevanje potraživanja koje pripada osiguravaču prema trećem licu odgovornom za nastupanje osiguranog slučaja, počinje teći kad i zastarevanje potraživanja osiguranika prema tom licu i navršava se u istom roku.

Pravo na regres isplaćene štete nastale od neosiguranog vozila

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo na regres isplaćene štete nastale od neosiguranog vozila

Kada je šteta nastala upotrebom neosiguranog vozila, osiguravač odnosno garantni fond koji je isplatio štetu, ima pravo na regres od vlasnika motornog vozila koji je bio dužan da zaključi ugovor o obaveznom osiguranju, a kada isplati naknadu za štetu nastalu od nepoznatog vozila, ukoliko se vozilo identifikuje, ima pravo na regres od osiguravača tog vozila.