Sadržaj časopisa broj 2, februar 2021

Sadržaj časopisa broj 2, februar 2021:

*Tema broja
Prof. dr Milan MILOŠEVIĆ
– Internet prevare – savremeni načini izvršenja i mere samozaštite

*Ogledi
Milan IVOŠEVIĆ
– Ko sve može pokrenuti spor iz radnog odnosa

Ruža UROŠEVIĆ
– Praksa Upravnog suda u primeni propisa o radu u organima i službama države

Prof. dr Nebojša ŠARKIĆ
Doc. dr Zoran VAVAN
– Postupci izvršenja sudskih odluka u porodičnim odnosima

*Nedoumice
Prof. dr Zoran IVOŠEVIĆ
– Muke sa rečima: Narodna skupština, narodni poslanik, nezavisno sudstvo

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr Marina M. SIMOVIĆ
Prof. dr Vladimir M. SIMOVIĆ
– Ugrožavanje javnog saobraćaja u pravu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine – krivična odgovornost i kažnjivost

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 2
Godina: 2021
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.