Sadržaj časopisa broj 1, januar 2020

Sadržaj časopisa broj 1, januar 2020:

*Tema broja
Dr Vesna BILBIJA
– Zapošljavanje stranaca u Republici Srbiji – Važeći normativni okvir

*Ogledi
Prof. dr Milan MILOŠEVIĆ
– Sadržaji i karakteristike Zakona o komunalnoj miliciji Republike Srbije

Borivoje ŽIVKOVIĆ
– Neki ciljevi Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju

*Nedoumice
Prof. dr Zoran IVOŠEVIĆ
– Problemi u primeni opštih propisa o zaradi, disciplinskoj odgovornosti, udaljenju sa rada i pravnim posledicama prestanka radnog odnosa

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Dr sc. Adnan PIRIĆ
– Načelo in dubio pro reo kao obilježje krivičnog postupka u predmetima koruptivnih krivičnih djela sa osvrtom na BiH (I deo)

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 01
Godina: 2020
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.