Uslovi korišćenja i politika privatnosti

USLOVI KORIŠĆENJA
Uslovima korišćenja utvrđuju se uslovi za korišćenje usluga i servisa Izdavačkog preduzeća „Glosarijum“ doo Beograd od strane fizičkih lica, preduzetnika i pravnih lica. Uslovi korišćenja usluga i servisa su obavezujući za IP „Glosarijum“ i sve korisnike i primenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, izuzev ako se ugovorom IP „Glosarijum“ i korisnik ne dogovore drugačije.
Dalja distribucija svih tekstova na ovom internet sajtu je moguća samo uz pismenu saglasnost Izdavačkog preduzeća „Glosarijum“ doo Beograd.

Uslovi kupovine
Izborom određenog paketa pretplate i registracijom, budući korisnik dobija obaveštenje na svoj e-mail (koji je upisan prilikom registracije) sa daljim uputstvima za korišćenje. IP Glosarijum šalje predračun za odabran paket pretplate i po izvršenoj uplati profil postaje aktivan i pristup podacima slobodan (u zavisnosti od izabranog paketa).

Paketi pretplata:
* GODIŠNJA PRETPLATA
            ŠTAMPANO IZDANJE:
            - svi štampani brojevi tekuće kalendarske godine
            (isporuka poštom na adresu korisnika)
            + gratis 4 štampana zbornika radova sa naših savetovanja
            Cena: 47.490,00 RSD
            DIGITALNO IZDANJE:
            - 12 meseci pristupa svim digitalnim izdanjima
           + gratis 4 digitalna zbornika radova sa naših savetovanja
         Cena: 35.200,00 RSD
            ŠTAMPANO I DIGITALNO IZDANJE
            - svi štampani brojevi tekuće kalendarske godine
            (isporuka poštom na adresu korisnika)
            - 12 meseci pristupa svim digitalnim izdanjima
          + gratis 4 štampana zbornika radova sa naših savetovanja
           Cena: 66.000,00 RSD

* POLUGODIŠNJA PRETPLATA
            ŠTAMPANO IZDANJE:
            - 6 štampanih brojeva tekuće kalendarske godine (I ili II polugodište)
            (isporuka poštom na adresu korisnika)
           + gratis 2 štampana zbornika radova sa naših savetovanja
           Cena: 23.745,00 RSD
            DIGITALNO IZDANJE:
            - 6 meseci pristupa svim digitalnim izdanjima
           + gratis 2 digitalna zbornika radova sa naših savetovanja
           Cena: 17.600,00 RSD
            ŠTAMPANO I DIGITALNO IZDANJE
            - 6 štampanih brojeva tekuće kalendarske godine (I ili II polugodište)
            (isporuka poštom na adresu korisnika)
            - 6 meseci pristupa svim digitalnim izdanjima
           + gratis 2 štampana zbornika radova sa naših savetovanja
           Cena: 33.000,00 RSD
           

POLITIKA PRIVATNOSTI
Izdavačko preduzeće Glosarijum d.o.o. garantuje tajnost i diskreciju podataka kojima je moguće identifikovati neko lice (Lični podaci) koje korisnici mogu da ostave na ovom internet sajtu. Podaci  su namenjeni u svrhe korišćenja sadržaja na ovom internet sajtu i pravovremenog obaveštavanja o akcijama i ponudama Izdavačkog preduzeća Glosarijum od strane ovlašćenih lica preduzeća i neće se ustupati ni prezentovati trećim licima, van ciljeva ovde date saglasnosti.

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se