Sadržaj časopisa broj 12, decembar 2020

Sadržaj časopisa broj 12, decembar 2020:

*Tema broja
Dr Marko TRAJKOVIĆ
– Pravo i stvarnost

*Ogledi
Borivoje ŽIVKOVIĆ
– Dileme u pogledu zloupotrebe prava na zaštitu od zlostavljanja na radu

Nikola STOŠIĆ
– Stanje u primeni novela Zakona o izvršenju i obezbeđenju iz 2015. godine

*Nedoumice
Prof. dr Zoran IVOŠEVIĆ
– Šta jeste, a šta nije dobro u Vašingtonskom sporazumu

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr Osman N. JAŠAREVIĆ
Damir BILIĆ, MA
– Aspekti procesuiranja krivičnih djela iz oblasti carina i poreza

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 12
Godina: 2020
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.