Tag Archives for " odgovornost za štetu od opasne delatnosti "

Otklanjanje izvora opasnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Otklanjanje izvora opasnosti

Kada je dokazima, posebno nalazom i mišljenjem veštaka elektrostruke, utvrđeno da su dva drvena stuba sa elektroprovodnicima, u veoma lošem stanju i da predstavljaju opasnost od znatnije štete za tužioca i njegovu imovinu kao i za druga lica, osnovan je tužbeni zahtev tužioca za zamenu oštećenih drvenih stubova novim nosećim stubovima.

Sprovođenje postupka za privredni prestup pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu

PRIVREDNO PRAVO

Sprovođenje postupka za privredni prestup pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu

Za privredni prestup pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu pokreće se i sprovodi jedinstveni postupak. Pokretanje i sprovođenje postupka protiv pravnog lica ili samo protiv odgovornog lica moguće je samo ako postoje zakonski razlozi za gonjenje samo jednog od njih, ili ako se protiv odgovornog lica vodi postupak za krivično delo koje ima obeležje privrednog prestupa.