Tag Archives for " naknada štete i autoodgovornost "

Pravo na naknadu štete po osnovu osiguranja od autoodgovornosti

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Pravo na naknadu štete po osnovu osiguranja od autoodgovornosti

Pravo na naknadu štete po osnovu osiguranja od autoodgovornosti nema vlasnik, suvlasnik i svaki drugi korisnik motornog vozila čijom je upotrebom pričinjena šteta, odnosno ovlašćeni držalac motornog vozila za slučaj štete na stvarima.