Tag Archives for " naknada nematerijalne štete "

Naknada nematerijalne štete zbog povrede prava na privatni život, objavljivanjem ličnog zapisa – fotografije

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog povrede prava na privatni život, objavljivanjem ličnog zapisa – fotografije

Tužilja nema pravo na naknadu štete zbog povrede prava na privatni život, jer je ulaskom i boravkom u rijaliti programu sama privukla pažnju javnosti i dala povoda za objavljivanje zapisa zbog svog javnog ponašanja.

Naknada nematerijalne štete zbog smrti bliskog lica

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog smrti bliskog lica

Kada je dokazima utvrđeno da je smrt kod tužioca nastala, dok je upravljao vozilom, usled odrona kamena sa kosine koja nije bila obezbeđena zaštitnom mrežom, pravilna je odgovornost tuženih JP “Putevi Srbije” kao upravljača puteva AD “Putevi Užice” koja je nadležna za održavanje spornog puta, kao solidarna odgovornost.

Neosnovanost zahteva za naknadu nematerijalne štete zbog pretrpljenog straha

OBLIGACIONO PRAVO

Neosnovanost zahteva za naknadu nematerijalne štete zbog pretrpljenog straha

Kada je tužilja ušla u kuću tuženika sa kojim ne govori i u lošim je odnosima, a nakon njihove rasprave i svađe, tuženik je uvredi zbog čega je oglašen krivim za krivično delo uvreda iz člana 170. KZ, tada tužilja nema pravo na naknadu nematerijalne štete zbog pretrpljenog straha.

Naknada nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog naročito teškog invaliditeta bliskog lica

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog naročito teškog invaliditeta bliskog lica

Kada je kod supruga i oca tužilaca zbog povrede došlo do naročito teškog invaliditeta, nije nužno da kod tog lica nastupi istovremeno narušenje celokupnog telesnog životnog integriteta, da bi tužioci ostvarili naknadu nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove.

Naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenog straha

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenog straha

Tužilac kao učesnik u saobraćaju, upravljajući putničkim vozilom, ima pravo na naknadu nematerijalne štete zbog pretrpljenog straha, iako nije zadobio telesne povrede, a do saobraćajne nezgode je došlo isključivom krivicom vozača vozila koje je osigurano kod tuženika.

Naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova usled povrede časti i ugleda

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova usled povrede časti i ugleda

Kada je između tužioca i tuženika najpre došlo do verbalne rasprave, a potom je tuženik odgurnuo tužioca, dalji sukob je sprečen intervencijom trećih lica, tada tužilac nema pravo na naknadu nematerijalne štete zbog duševnih bolova usled povrede časti i ugleda shodno članu 200. ZOO.

1 2 3 7