Tag Archives for " naknada nematerijalne štete "

Naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenog straha

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenog straha

Tužilac kao učesnik u saobraćaju, upravljajući putničkim vozilom, ima pravo na naknadu nematerijalne štete zbog pretrpljenog straha, iako nije zadobio telesne povrede, a do saobraćajne nezgode je došlo isključivom krivicom vozača vozila koje je osigurano kod tuženika.

Naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova usled povrede časti i ugleda

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova usled povrede časti i ugleda

Kada je između tužioca i tuženika najpre došlo do verbalne rasprave, a potom je tuženik odgurnuo tužioca, dalji sukob je sprečen intervencijom trećih lica, tada tužilac nema pravo na naknadu nematerijalne štete zbog duševnih bolova usled povrede časti i ugleda shodno članu 200. ZOO.

Naknada nematerijalne štete zbog mane šahta na trotoaru

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog mane šahta na trotoaru

Kada je tužilja hodajući trotoarom stala na nepričvršćeni poklopac od šahta, pala i zadobila teške telesne povrede, za isplatu naknade nematerijalne štete je odgovorna opština, s obzirom da je u međuvremenu prestala da radi Direkcija za puteve, a osim toga nema i njenog doprinosa nastanku štete.

Naknada nematerijalne štete zbog neosnovanog lišenja slobode u kućnim uslovima sa nanogicom

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog neosnovanog lišenja slobode u kućnim uslovima sa nanogicom

Licu, koje kaznu izdržava u kućnim uslovima, sa nanogicom, visina nematerijalne štete zbog neosnovanog lišenja slobode ne može se upodobiti sa visinom ove štete za lice koje kaznu izdržava u zatvoru.

1 2 3 7