Sadržaj časopisa broj 11-12, novembar-decembar 2023

Sadržaj časopisa broj 11-12, novembar-decembar 2023:

*Tema broja

Dr Marko TRAJKOVIĆ
Izazovi tokom primene pravne norme

*Ogledi
Jasminka OBUĆINA
Predložene novine u zakonskom regulisanju zaštite prava na suđenje u razumnom roku

Persida JOVANOVIĆ
Gubitak radne sposobnosti zaposlenog

*Nedoumice
Ranko JAKOVLJEVIĆ
Konverzijom iz politike u pravo: pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu i upis u katastar nepokretnosti (I deo)

*Sudska praksa

– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi

Prof. dr Sadmir KAROVIĆ
Prof. dr Marina SIMOVIĆ
Reforma krivičnog procesnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini – očekivanja, stvarnost i perspektive (II deo)

*Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

 

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 11-12
Godina: 2023
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.