Sadržaj časopisa broj 7-8, jul-avgust 2017

Sadržaj časopisa broj 7-8, jul-avgust 2017:

*Tema broja
Maja GLUŠČEVIĆ
Nasilje u porodici prema Porodičnom zakonu i Krivičnom zakoniku sa posebnim osvrtom na Zakon o sprečavanju nasilja u porodici

*Ogledi
Prof. dr Milan MILOŠEVIĆ
Novela Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela

Vladimir MILJEVIĆ
Međupresuda

Dr Velisav MARKOVIĆ
Prestanak radnog odnosa po osnovu prestanka potrebe za radom zaposlenog u sudskoj praksi

*Nedoumice
Mladen NIKOLIĆ
Član 26. Zakona o izvršenju i obezbeđenju

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Mišljenja ministarstva

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Mr Dragana KOSIĆ
Pregovaranje o krivici i postupak za izdavanje kaznenog naloga kao pojavni oblici pojednostavljenih formi postupanja u krivičnim stvarima Republike Srpske i njihov doprinos efikasnosti krivičnog postupka (Ne)savjesnost i (ne)poštenje ugovora o kreditu u švajcarskom franku

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 7-8
Godina: 2017
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.