Tag Archives for " naknada štete "

Naknada štete zbog nezakonitog otkaza ugovora o radu

USTAVNO PRAVO

Naknada štete zbog nezakonitog otkaza ugovora o radu

Samo postojanje pravnosnažne sudske odluke, kojom je utvrđeno da je zaposlenom nezakonito prestao radni odnos, automatski daje pravo na naknadu štete u visini izgubljene zarade i drugih primanja koja tom zaposlenom pripadaju po zakonu, opštem aktu i ugovoru o radu, uz uplatu pripadajućih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Naknada štete zbog neosnovanog lišenja slobode

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete zbog neosnovanog lišenja slobode

Duševni bolovi zbog neosnovane osude, odnosno neosnovanog lišenja slobode, predstavljaju jedinstven vid štete koja obuhvata sve štetne posledice nematerijalne štete vezane za ličnost oštećenog, koje su proistekle iz neopravdane osude, odnosno neosnovanog lišenja slobode.

Naknada štete nastale u saobraćajnoj nezgodi

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete nastale u saobraćajnoj nezgodi

Osiguravač i imalac motornog vozila odgovaraju za štetu nastalu u udesu izazvanom motornim vozilom u pokretu, tako što osiguravač solidarno odgovara za štetu u granicama sume osiguranja, a imalac motornog vozila, koji je odgovoran za nastali udes, duguje naknadu cele štete.

1 2 3 8
X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.