Sadržaj časopisa broj 4, april 2022

Sadržaj časopisa broj 4, april 2022:

*Tema broja

Dr Marko RADOVIĆ
– Međunarodni stečaj (kratak opšti prikaz)

*Ogledi

Zoran IVOŠEVIĆ
– Vrline i mane noveliranih ustavnih odredaba o pravosuđu

Marko JOVANOVIĆ
– Varijabilnost potpisa i rukopisa

*Nedoumice
Dragan U. KALABA
– Lice neosnovano lišeno slobode – član 584. ZKP i naknada štete u sudskoj praksi (I deo) 

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Dr sc. Adis POLJIĆ
– Naknada štete kod povrede zaposlenika na radu ili u vezi sa radom od strane trećeg lica, sa analizom presude Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 4
Godina: 2022
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.