Sadržaj časopisa broj 4, april 2019

Sadržaj časopisa broj 4, april 2019:

*Tema broja
Borivoje GAJIĆ
– Teret dokazivanja u radnom sporu

*Ogledi
Ivan BOGOSAVLJEV
– Sudija za izvršenje krivičnih sankcija

Ljubodrag PLJAKIĆ
– Upravni spor pune jurisdikcije

*Nedoumice
Borivoje ŽIVKOVIĆ
– Restitucija vraćanjem zaposlenog na radno mesto

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Doc. dr Sadmir KAROVIĆ
Prof. dr Marina M. SIMOVIĆ
– Savremeno krivično pravo i mogućnosti politike suzbijanja kriminaliteta – trenutno stanje, perspektive i očekivanja (I deo)

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 4
Godina: 2019
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.