Tag Archives for " nematerijalna šteta "

Naknada nematerijalne štete za duševne bolove zbog umanjene životne aktivnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete za duševne bolove zbog umanjene životne aktivnosti

Za početak objektivnog roka zastarelosti potraživanja naknade nematerijalne štete za duševne bolove zbog umanjene životne aktivnosti nije bitno kada se oštećeni obratio lekaru odgovarajuće struke koji mu je saopštio dijagnozu bolesti od koje boluje, već je bitno kada je bolest, po redovnom medicinskom toku, prešla u hroničnu fazu i tako poprimila oblik konačnog stanja koje je trajno i zahteva lečenje do kraja života.

Naknada nematerijalne štete po osnovu duševnih patnji zbog neosnovanog lišenja slobode

PROCESNO PRAVO

Naknada nematerijalne štete po osnovu duševnih patnji zbog neosnovanog lišenja slobode

Tužilac – okrivljeni koji je u krivičnom postupku priznao krivicu pa mu je izrečena vaspitna mera nema pravo na naknadu štete zbog određenog pritvora.

Naknada nematerijalne štete i isplata zatezne kamate

PROCESNO PRAVO

Naknada nematerijalne štete i isplata zatezne kamate

Zakonska zatezna kamata na dosuđeni iznos naknade nematerijalne štete tužilji teče od dana presuđenja, a ne od dana nastanka štetnog događaja.

1 2 3 6