Tag Archives for " laka telesna povreda "

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

Oštećeni kao nastavnik u osnovnoj školi, nije državni organ, nema ovlašćenja da odlučuje o pravima, obavezama ili interesima fizičkih ili pravnih lica ili o javnom interesu, pa se ne može smatrati službenim licem u smislu odredbe člana 112. stav 3. tačka 3. KZ.

Prekoračenje optužbe

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Prekoračenje optužbe

Prekoračenje optužbe na štetu okrivljenog podrazumeva izmenu činjeničnog opisa radnji izvršenja krivičnog dela okrivljenog, koje su opisane u optužnom aktu, dodavanjem više kriminalnih aktivnosti, odnosno dodavanjem veće kriminalne volje okrivljenog, kojim se otežava položaj okrivljenog u pogledu pravne ocene dela ili krivične sankcije.

Srednji stepen naruženosti i duševni bol

OBLIGACIONO PRAVO

Srednji stepen naruženosti i duševni bol

Kada je u toku postupka utvrđeno da je tužilac kao učesnik u saobraćajnoj nezgodi, u kojoj nema njegovog doprinosa, zadobio telesne povrede, a veštačenjem je utvrđeno postojanje srednjeg stepena naruženosti, potrebno je ispitati i oceniti da li je oštećeni usled toga pretrpeo i u kojoj meri duševne bolove.

Nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi

KRVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi

Za postojanje osnovnog oblika krivičnog dela nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi nije uslov da je okrivljeni pravnosnažno osuđen i za krivično delo ugrožavanje javnog saobraćaja, već je dovoljno da je okrivljeni prethodno prevoznim sredstvom kojim je upravljao naneo, odnosno prouzrokovao povredu oštećenog koga je zatim ostavio bez pomoći.

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

KRVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

U slučaju napada na više lica u vršenju službene dužnosti ima se smatrati da je učinjeno samo jedno krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, jer postoji prividni idealni sticaj po načelu konsumpcije.

Laka telesna povreda i sredstvo podobno da telo teško povredi ili zdravlje teško naruši

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Laka telesna povreda i sredstvo podobno da telo teško povredi ili zdravlje teško naruši

Bez obzira na razlike u iskazima pojedinih svedoka u pogledu čvrstog predmeta kao sredstva kojim je okrivljeni gađao oštećenog i pogodio ga u predeo glave, sud je ovlašćen da u presudi opredeli jedno od više mogućih sredstava kojim su oštećenom nanete lake telesne povrede sredstvom podobnim da telo teško povredi ili zdravlje teško naruši.