Tag Archives for " laka telesna povreda "

Prekoračenje optužbe

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Prekoračenje optužbe

Prekoračenje optužbe na štetu okrivljenog podrazumeva izmenu činjeničnog opisa radnji izvršenja krivičnog dela okrivljenog, koje su opisane u optužnom aktu, dodavanjem više kriminalnih aktivnosti, odnosno dodavanjem veće kriminalne volje okrivljenog, kojim se otežava položaj okrivljenog u pogledu pravne ocene dela ili krivične sankcije.

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

KRVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

U slučaju napada na više lica u vršenju službene dužnosti ima se smatrati da je učinjeno samo jedno krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, jer postoji prividni idealni sticaj po načelu konsumpcije.

Laka telesna povreda i sredstvo podobno da telo teško povredi ili zdravlje teško naruši

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Laka telesna povreda i sredstvo podobno da telo teško povredi ili zdravlje teško naruši

Bez obzira na razlike u iskazima pojedinih svedoka u pogledu čvrstog predmeta kao sredstva kojim je okrivljeni gađao oštećenog i pogodio ga u predeo glave, sud je ovlašćen da u presudi opredeli jedno od više mogućih sredstava kojim su oštećenom nanete lake telesne povrede sredstvom podobnim da telo teško povredi ili zdravlje teško naruši.