Category Archives for "Krivično pravo"

Troškovi postupka kada je postupak okončan prihvatanjem sporazuma o priznanju krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Troškovi postupka kada je postupak okončan prihvatanjem sporazuma o priznanju krivičnog dela

Kada je krivični postupak okončan donošenjem presude kojom je okrivljeni oglašen krivim na osnovu člana 317. stav 1. ZKP, prihvatanjem sporazuma o priznanju krivičnog dela, troškovi nastali angažovanjem branioca po službenoj dužnosti, od pokretanja postupka do njegovog završetka, padaju na teret budžetskih sredstava suda uključujući i troškove nastale pred osnovnim javnim tužilaštvom.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Optužba nije prekoračena, a prvostepeni sud nije učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka, kada u optužnici a ni u toku postupka nije stavljen predlog za opozivanje izrečene uslovne osude, a što je obaveza prvostepenog suda.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. tačka 1. ZKP

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. tačka 1. ZKP

Presuda se može zasnivati na priznanju okrivljenog da je učinio krivično delo, datom na zapisniku kod OJT, bez prisustva branioca, kada je organ postupka postupio pravilno shodno odredbama koje prethode saslušanju okrivljenog (čl. 85. do 90. ZKP).

Oslobađajuća presuda i primena načela in dubio pro reo

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Oslobađajuća presuda i primena načela in dubio pro reo

U odsustvu neposrednih dokaza koji bi nesumnjivo ukazivali na okrivljenu osobu kao izvršioca krivičnog dela, bez obzira na postojanje sumnje u pogledu postojanja umišljaja na strani tog lica uperenog ka izvršenju konkretnog krivičnog dela, ali ne i dovoljno dokaza koji bi ovu sumnju potvrdili u meri koja je neophodna za osuđujuću presudu, prvostepeni sud je dužan da se rukovodi principom in dubio pro reo prilikom donošenja odluke.

1 2 3 138