Category Archives for "Krivično pravo"

Odrednice savremenih pojavnih oblika krivičnog dela razbojništva

UDK: 343.712.1

ODREDNICE SAVREMENIH POJAVNIH OBLIKA KRIVIČNOG DELA RAZBOJNIŠTVA
MA Ganimete Ismajli, Pravni fakultet Univerziteta AAB, Priština.
Dr Nataša Tošić, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd.

Rezime: Brojne vrste ispoljavanja kriminalnih aktivnosti doživele su znatne promene u poslednjoj deceniji prateći ukupan tehnički progres i razvoj savremenih informatičkih tehnologija, te njihov uticaj na globalizaciju faktora vremena i prostora. Unapređeni modusi komunikacije i transporta poništili su značaj vremenske razlike i prostorne udaljenosti na svetskom planu zbog čega su mnogi oblici ilegalnih delatnosti poprimili znatno drugačija obeležja podrazumevajući nove načine izvršenja. Da li je kriminal evoluirao uz civilizacijski razvoj? U svetlu okolnosti aktuelnih standarda savremenog načina života neophodno je sagledati i težišnu temu ovog rada odnosno savremene pojavne oblike krivičnog dela razbojništva. Njihove odrednice, kako smatramo, mogu se opredeliti u formalnom i u materijalnom smislu. Normativni parametri određuju formalni aspekt determinanti krivičnog dela razbojništva. Materijalna ravan njihovog fenomenološkog ispoljavanja, prema našem mišljenju, svakako je raznovrsnija zbog brojnih kriterijuma koji je grade. Uzimajući ih u obzir, odrednice savremenih pojavnih oblika krivičnog dela razbojništva možemo posmatrati u odnosu na način izvršenja kao pojavne, u pogledu broja izvršilaca kao personalne, u vezi sa podelom uloga izvršilaca kao organizovane, prema obuhvatnosti kriminalne aktivnosti kao logističke i naposletku shodno mestu izvršenja kao međunarodne.

Ključne reči: krivično delo razbojništva, izvršilac krivičnog dela, način izvršenja krivičnog dela, organizovana kriminalna grupa, mesto izvršenja krivičnog dela, kriminalna logistika.

Nasilničko ponašanje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nasilničko ponašanje

Za postojanje ugrožavanja spokojstva građana kod krivičnog dela nasilničko ponašanje bitno je da je radnjama okrivljenog bilo ugroženo više građana, a ako se radi samo o jednom određenom konkretnom licu prema kojem je vršeno nasilje onda se ne može raditi o ovom krivičnom delu.

Pravo na podnošenje zahteva za naknadu troškova krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Pravo na podnošenje zahteva za naknadu troškova krivičnog postupka

Pravo na podnošenje zahteva za naknadu troškova krivičnog postupka odnosi se na jedan zahtev, koji treba da obuhvati sve stvarne troškove koje branilac okrivljenog potražuje od pokretanja postupka do njegovog završetka, a ne na neodređeni broj sukcesivno podnetih zahteva.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Kada je okrivljeni u skraćenom krivičnom postupku zbog nepoštovanja procesne discipline udaljen iz sudnice, pa je potom napustio zgradu suda, a u sudnici je branilac okrivljenog dao završnu reč, to nije povređeno pravo na odbranu okrivljenog i nije učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 1. tačka 5. ZKP.

Naknada nematerijalne štete zbog neosnovanog lišenja slobode

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Naknada nematerijalne štete zbog neosnovanog lišenja slobode

Ne može se prihvatiti pravni stav prvostepenog suda da tužiocu pripada naknada štete samo zbog toga što se vodio krivični postupak protiv njega zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, da je bio u pritvoru 337 dana i da je zbog navedenog krivičnog dela oslobođen optužbe.

Veštačenje

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Veštačenje

Da bi prvostepeni sud prihvatio predlog da se obavi neuropsihijatrijsko veštačenje okrivljenog na okolnosti postojanja njegove zavisnosti od opojnih droga u cilju provere uračunljivosti u momentu izvršenja krivičnog dela, neophodno je da postoji sumnja u uračunljivost okrivljenog što on nije isticao tokom iznošenja svoje odbrane.

Pronevera i odredbe Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Pronevera i odredbe Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika

Stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika (“Sl. glasnik RS”, br. 94/16) krivično delo pronevera nije dekriminalizovano, nego postoji pravni kontinuitet sa krivičnim delom pronevera u obavljanju privredne delatnosti.

Narušavanje poslovnog ugleda i kreditne sposobnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Narušavanje poslovnog ugleda i kreditne sposobnosti

Za osnovni oblik krivičnog dela narušavanje poslovnog ugleda i kreditne sposobnosti u pomaganju goni se po privatnoj tužbi, pa je za gonjenje ovlašćen privatni tužilac.

1 2 3 155