Sadržaj časopisa broj 5, maj 2016

Sadržaj časopisa broj 5, maj 2016:

*Tema broja
Prof. dr Zoran IVOŠEVIĆ
– Novi Zakon o sportu, na prvi pogled

*Ogledi
Ljubica MILUTINOVIĆ
– Načelo efikasnosti i ekonomičnosti u Zakonu o izvršenju i obezbeđenju
Gordana AJNŠPILER POPOVIĆ
– Položaj zaposlenih u slučaju likvidacije poslodavca

*Nedoumice
Maja GLUŠČEVIĆ
– Zasnivanje radnog odnosa sa posebnim osvrtom na probni rad

*Nove pravosudne profesije

Stručni savet Javnobeležničke komore – Pitanja i odgovori

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Mišljenja ministarstva

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr Mile DMIČIĆ
– O koncesijama u Bosni i Hercegovini, posebno u pravu Republike Srpske (II deo)

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 5
Godina: 2016
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.