Sadržaj časopisa broj 11, novembar 2022

Sadržaj časopisa broj 11, novembar 2022:

*Tema broja

Predrag TRIFUNOVIĆ
Neka sporna pitanja u radnopravnoj praksi – problem “tetkica”

*Ogledi

Persida JOVANOVIĆ
Nezakonit prestanak radnog odnosa i njegove posledice

Maja GLUŠČEVIĆ
Osvrt na razumni rok i dužinu trajanja parničnog postupka sa posebnim osvrtom na odlučivanje drugostepenog suda po žalbi u roku od devet meseci

Prim. dr Gavrilo ŠĆEPANOVIĆ
Veštačenje posledica povreda grudnog koša

*Nedoumice
NEDOUMICE
Dr Nataša ZAVOĐA
Izazovi u primeni Zakona o državnim službenicima

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Dr Ljubinko MITROVIĆ
Jelena MITROVIĆ, MA
Gašenje prekršajnog kažnjavanja u Bosni i Hercegovini

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 11
Godina: 2022
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.