Category Archives for "Obligaciono pravo"

Naknada materijalne štete po osnovu osiguranja učenika i studenata od posledica nesretnog slučaja

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada materijalne štete po osnovu osiguranja učenika i studenata od posledica nesretnog slučaja

Kada je tuženik – osiguravajuća organizacija, povodom povređivanja maloletnog tužioca na času fizičkog vaspitanja, isplatio zakonskom zastupniku maloletnog tužioca celokupni iznos materijalne štete po osnovu Posebnih uslova za osiguranje učenika i studenata od posledica nesretnog slučaja, zakonski zastupnik nema pravo na naknadu materijalne štete u visini novčanih izdataka koje je imao isplatom advokatu koji je tuženiku napisao dva prigovora na Odluku o isplati štete.

Odgovornost opštine za štetu usled smrti srne usled ujeda psa

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost opštine za štetu usled smrti srne usled ujeda psa

Kada je srna uginula usled ujeda pasa nepoznatog porekla tada tužilac Lovačko udruženje ima pravo na naknadu štete od tužene opštine koja je na osnovu Zakona o komunalnim delatnostima dužna da se stara o zoohigijenskoj službi.

Naknada štete po osnovu regresa

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete po osnovu regresa

Kada je tuženik prouzrokovao saobraćajnu nezgodu u kojoj je nastala šteta na vozilu osiguranika tužioca kome je šteta i isplaćena, u parnici radi regresa prvostepeni sud može utvrđivati odgovornost tuženika – vozača putničkog vozila, za nastalu štetu bez obzira što njegova krivica nije utvrđena ni krivičnom ni prekršajnom presudom.

Naknada nematerijalne štete zbog povrede prava na privatni život, objavljivanjem ličnog zapisa – fotografije

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog povrede prava na privatni život, objavljivanjem ličnog zapisa – fotografije

Tužilja nema pravo na naknadu štete zbog povrede prava na privatni život, jer je ulaskom i boravkom u rijaliti programu sama privukla pažnju javnosti i dala povoda za objavljivanje zapisa zbog svog javnog ponašanja.

Naknada štete po osnovu neovlašćene potrošnje električne energije

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete po osnovu neovlašćene potrošnje električne energije

Kada je krivičnom presudom, a povodom krivičnog dela krađe iz člana 203. KZ (krađa struje), dosuđen oštećenom imovinskopravni zahtev, to nije prepreka za vođenje parničnog postupka radi utvrđivanja visine štete po osnovu neovlašćene potrošnje električne energije i tada se ne radi o presuđenoj stvari.

Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

Kad je šteta prouzrokovana krivičnim delom, a za krivično gonjenje je predviđen duži rok zastarelosti, zahtev za naknadu štete prema odgovornom licu zastareva kad istekne vreme određeno za zastarelost krivičnog gonjenja, a prekid zastarevanja krivičnog gonjenja povlači za sobom i prekid zastarevanja zahteva za naknadu štete.

1 2 3 62