Category Archives for "Obligaciono pravo"

Odgovornost za štetu od opasne stvari i opasne delatnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost za štetu od opasne stvari i opasne delatnosti

Za štetu od opasne stvari odgovara njen imalac, a za štetu od opasne delatnosti odgovara lice koje se njome bavi, a imalac, odnosno držalac opasne stvari može se osloboditi odgovornosti za štetu od opasne stvari ako dokaže da šteta potiče od uzroka koji se nalazio van stvari, a čije se dejstvo nije moglo predvideti, izbeći, niti otkloniti.

Pravo preče kupovine poljoprivrednog zemljišta

 

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo preče kupovine poljoprivrednog zemljišta

Prvenstvo u pravu preče kupovine ima vlasnik susednog poljoprivrednog zemljišta koje se pretežnim delom graniči sa zemljištem prodavca.

Ugovor o kreditu

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o kreditu

Banka može istovremeno da aktivira i više sredstava obezbeđenja iz ugovora o kreditu, ukoliko nije utvrđen redosled njihovog aktiviranja, odnosno u mogućnosti je da aktivira sva sredstva obezbeđenja koja su uspostavljena u cilju naplate kredita, što znači da zahteva vraćanje kredita od jemca-platca, ali i aktiviranje svih založnih prava koja su uspostavljena u cilju obezbeđenja potraživanja iz ugovora o kreditu.

Naknada štete za izgubljenu zaradu zbog umanjenja radne sposobnosti

OBLIGACIONO PRAVO
Naknada štete za izgubljenu zaradu zbog umanjenja radne sposobnosti

U slučaju kada oštećeni koji je van radnog odnosa, potražuje određeni novčani iznos na ime izgubljene zarade, do kojeg je došlo usled narušenog zdravlja, mora da dokaže iznos zarade koju nije ostvario zbog umanjenja radne sposobnosti, pri čemu se pod zaradom podrazumeva svaka imovinska korist koja se postiže radom od svake delatnosti koja donosi izvesne prihode.

1 2 3 99