Category Archives for "02"

Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

STRUČNI SAVET JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE
Pitanja i odgovori

U nekim katastarskim opštinama počela je s radom komisija za izlaganje podataka premera i katastarskog klasiranja zemljišta i utvrđivanja prava na nepokretnostima, koja izdaje izvode iz listova nepokretnosti s privremenim brojem. Da li se mogu, uz odgovarajuća upozorenja, overavati ugovori o prometu takvih nepokretnosti? Kako će RGZ postupati ako mu javni beležnici eventualno dostave predmetne ugovore?

Pravo na naknadu zarade po osnovu privremene spriječenosti za rad

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Pravo na naknadu zarade po osnovu privremene spriječenosti za rad
Za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, osiguranik mora da ima staž osiguranja u obaveznom zdravstvenom osiguranju u trajanju od najmanje dva mjeseca bez prekida ili četiri mjeseca sa prekidima u poslednjih 12 mjeseci prije početka korišćenja tog prava.

Rok za prigovor na odluku o proglašenju izborne liste

UPRAVNO PRAVO

Rok za prigovor na odluku o proglašenju izborne liste

Za računanje roka od 24 časa za podnošenje prigovora na odluku o proglašenju izborne liste relevantan je dan kada je odluka koja se prigovorom osporava doneta, a ne dan kada je ta odluka objavljena, ili dostavljena kome od učesnika u izbornom postupku, ili dan eventualnog saznanja za donetu odluku.

1 2 3 81