Sadržaj časopisa broj 3, mart 2022

Sadržaj časopisa broj 3, mart 2022:

*Tema broja

Dr Marko MILOVIĆ
– Iskorišćavanje računarske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnom licu (manjkavosti i dileme)

*Ogledi

Vladimir M. VRHOVŠEK
Vladimir V. KOZAR
– Spor male vrednosti 

Stevan KARAĆ
– Preobražaj ugovora o privremenim i povremenim poslovima u radni odnos na neodređeno vreme

*Zaštita životne sredine
Prof. dr Mario LUKINOVIĆ
Prof. dr Larisa JOVANOVIĆ
– Cirkularna ekonomija i efekti “prava na popravku” na životnu sredinu

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr Milena SIMOVIĆ
Marina M. SIMOVIĆ
– Ostvarivanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za vrijeme COVIDA-19

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 3
Godina: 2022
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.