Sadržaj časopisa broj 4, april 2021

Sadržaj časopisa broj 4, april2021:

*Tema broja
Vesna R. TRUMBIĆ
– Osnovna načela i principi u postupku javne nabavke

*Ogledi
Mr Sretko JANKOVIĆ
– Povrat i odmeravanje kazne prema Krivičnom zakoniku Republike Srbije

Borivoje ŽIVKOVIĆ
– Umanjenje naknade umesto vraćanja na rad

*Nedoumice
Prof. dr Zoran IVOŠEVIĆ
– Ništavost ugovora povodom nedopuštenog osnova

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr Sadmir KAROVIĆ
Prof. dr Marina M. SIMOVIĆ
– Kompleksnost otkrivanja, istraživanja i dokazivanja krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 4
Godina: 2021
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.