Sadržaj časopisa broj 3, mart 2015

Sadržaj časopisa broj 3, mart 2015:

*Tema broja
Prof. dr Zoran IVOŠEVIĆ
– Sloboda medijskog izražavanja i prava ličnosti

*Ogledi
Mr Sretko JANKOVIĆ
– Sporazum javnog tužioca i okrivljenog o krivičnoj sankciji

Prof. dr Milan MILOŠEVIĆ
– Vanbračna zajednica sa maloletnikom

Dr Predrag BAROŠ
– Javni beležnik notar, javna služba sa privatnom kasom posle noveliranja Zakona o javnom beležništvu

*Nedoumice
Julijana NEDELJKOVIĆ
– Sporno shvatanje nadležnosti u presudi Upravnog suda

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Mišljenja ministarstva

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr Milena SIMOVIĆ, doc. dr Marina M. SIMOVIĆ
– Zabrana diskriminacije žena u Bosni i Hercegovini

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 3
Godina: 2015
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.