Tag Archives for " materijalna šteta nastala na vozilu tužioca "

Naknada štete nastale upotrebom motornog vozila

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Odgovornost za prouzrokovanu štetu radnjom koja nije prekršaj

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost za prouzrokovanu štetu radnjom koja nije prekršaj

Činjenica da je neko lice pravnosnažnom prekršajnom presudom oslobođeno krivice da je prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu ne predstavlja samo po sebi osnov za potraživanje naknade štete od drugog učesnika u saobraćajnoj nezgodi, a ne predstavlja ni smetnju da sud u parničnom postupku utvrđuje građanskopravnu odgovornost za prouzrokovanu štetu.

Naknada materijalne štete na vozilu tužioca

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada materijalne štete na vozilu tužioca

U situaciji kada je tužilac svoje vozilo uredno parkirao na obeleženom parking mestu, ali se kritičnog dana desilo veliko nevreme sa velikom količinom padavina, koju kišna kanalizacija, koja nije bila očišćena nije mogla da prihvati, pa usled nastale akumulacije, voda je ušla u vozilo tužioca na kojem je nastala materijalna šteta, tada postoji odgovornost tuženika Grada Užica za isplatu naknade materijalne štete.

Naknada materijalne štete nastale na vozilu tužioca

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada materijalne štete nastale na vozilu tužioca

Kada je vozilo tužioca naišlo na kolovozu na šoder i kamenje razne veličine, pa je na karteru vozila nastala šteta, tuženo JP „Putevi Srbije“ je dužno da naknadi nastalu materijalnu štetu na vozilu tužioca kao i da nadoknadi plaćenu uslugu uklanjanja i transporta havarisanog vozila kao i sačinjavanje zapisnika o oštećenju na vozilu.