Sadržaj časopisa broj 5, maj 2018

Sadržaj časopisa broj 5, maj 2018:

*Tema broja
Prof. dr Zoran IVOŠEVIĆ
– Radni tekst ustavnih amandmana o pravosuđu

*Ogledi
Prof. dr Mladen VUKČEVIĆ
– Povreda ustavnih principa prilikom zakonskog uređivanja prava na zaradu u javnom sektoru (primjer iz prakse Ustavnog suda Crne Gore)
 Radojka MARINKOVIĆ
– Shodna primena opštih procesnih zakona u disciplinskom postupku

*Nedoumice
Mr Sretko JANKOVIĆ
-Trajanje pritvora u praksi

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Mišljenja ministarstva

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr Osman N. JAŠAREVIĆ, ElmaDATZER
– Osnovna obilježja maloljetničkog krivičnog prava u Federaciji Bosne i Hercegovine (I deo)

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 5
Godina: 2018
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.