Sadržaj časopisa broj 7-8, jul-avgust 2015

Sadržaj časopisa broj 7-8, jul-avgust 2015:

*Tema broja
Dr Slađana RADUNOVIĆ
– Pravni aspekti ekologije s posebnim osvrtom na pravnu regulativu

*Ogledi
Tamara MARKOVIĆ, Miroslav NIKOLIĆ
– Povezana lica u stečaju

Maja GLUŠČEVIĆ
– Ustavna žalba kao mehanizam zaštite ljudskih i manjinskih prava i sloboda

*Nedoumice
Ljubodrag PLJAKIĆ
– Ugovor o građenju i upravni akti u procesu građenja

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Mišljenja ministarstva

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Akademik prof. dr Miodrag N. SIMOVIĆ, doc. dr Marina M. SIMOVIĆ
– Osvrt na najnovije izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 7-8
Godina: 2015
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.