Sadržaj časopisa broj 5-6, maj-jun 2023

Sadržaj časopisa broj 5-6, maj-jun 2023:

*Tema broja

Radojka MARINKOVIĆ
Reforma upravnog sudstva u procesu jačanja vladavine prava u Republici Srbiji

*Ogledi
Prof. dr Bojan URDAREVIĆ
Mila PETROVIĆ, docent
Mirenje kao metod rešavanja kolektivnih radnih sporova u Republici Srbiji

Prim. dr Gavrilo ŠĆEPANOVIĆ
Veštačenje fizičkih bolova u parnici

*Nedoumice
Maja GLUŠČEVIĆ
Promena prebivališta ili adrese stanovanja maloletnog deteta od strane roditelja koji samostalno vrši roditeljsko pravo sa posebnim osvrtom na vršenje i lišenje roditeljskog prava

*Sudska praksa

– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi

Prof. dr Vladimir M. SIMOVIĆ
Podstrekavanje na krivična djela terorizma: odgovornost i kažnjivost u međunarodnom pravu i pravu Bosne i Hercegovine (II deo)

*Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

 

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 5-6
Godina: 2023
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.